İnsan Kaynaklarıİnsan Kaynakları KAEL de "insan" öncelik ve önem taşır. İnsan kaynakları açısından bakıldığında, ortak kurumsal değerleri temel alan genel yönetim ilkeleri, öncülük, saygınlık, kalite, katılımlı yönetim, tam bilgilendirme, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir.
İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur. 
Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi, hem hakkımız hem de görevimiz olarak görürüz.
Kaliteyi, bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Müşteri, kalite anlayışımızın odak noktasıdır. 
Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm uğraş alanlarımızda yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir. 
Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak, kuruluşumuzun, toplumsal yaşamın her alanında hizmet verme geleneğini sürdürürüz. Kuruluşumuzun kültür ve sanata, eğitime, bilime ve spora yaptığı katkıların gururunu paylaşırız. 
Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya, birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.İş başvurusu için CV'nizi info@kael.com.tr gönderiniz.